A természet könyve kutatócsoport

Dr. Bagyinszki Péter fr. Ágoston OFM

oktatási és kutatási rektorhelyettes, Sapientia Szerzetei Hittudományi Főiskola (SSzHF) főiskolai docens, tanszékvezető Fundamentáis Teológia Tanszék, SSzHF

A természet könyve kutatócsoport vezetője

A KUTATÁS EREDMÉNYE:

Miben áll a természet könyve című tanulmánykötet

Lectori salutem!

Bagyinszki Ágoston OFM: Mit jelent olvasni a Természet Könyvét?  

Mészáros Lukács: A Természet Könyve és a teremtésvédelem 

Urbán Ilona Anna: Természetvédelem a német pasztorációban – Ami már adott és ami még hiányzik 

Németh Csaba: A teremtmények hasznáról és káráról – A teremtett világra irányuló reflexió és helye a viktorinus teológiában 

Turgonyi Zoltán: A Természet Könyvéről a természetjogig és azon is túl 

Hernádi Mária: A tekintet iránya – A természetszemlélet átalakulása a tárgyias líra poétikai módszerében

Antal Z. László: Mit olvastak ki a természet közelében élő emberek a Természet Könyvéből?

A kötet szerzői

Az alprojekt címe: A természet könyve

A kutatócsoport tagjai:

  • Dr. Bagyinszki Péter fr. Ágoston OFM (kutatócsoport-vezető, SSzHF)
  • Dr. Tubay Tiziano (tudományos titkár, SSzHF)
  • Dr. Antal Z. László (MTA TK)
  • Dr. Hernádi Mária (PPKE BTK VJTK)
  • Dr. Mészáros Lukács (ELTE)
  • Dr. Németh Csaba (medievalista, független kutató)
  • Dr. Turgonyi Zoltán (MTA BTK)

Célkitűzés:
A kutatócsoport a természettudományok, eszmetörténet, klasszika-filológia, vallástudomány, teológia, egészségszociológia, társadalometika, irodalomtudomány, ökológia területéről érkezett szakemberek együttműködésében, multidiszciplináris módszerrel tárja fel a keresztény liber naturae – hagyományt, mint a kortárs teremtésvédelmi diskurzus legfontosabb klasszikus forrását. Giuseppe Tanzella-Nitti olasz csillagász-teológus kutatásai ebben a vonatkozásban irányadóak számunkra. Klasszikus tanulmánya itt (URL: https://acta-pinteriana.hu/archivum/acta_pinteriana_2_tanzella-nitti.pdf) magyarul is elérhető.

Tevékenységek:
A 2022 májusában megalakult kutatócsoport a teremtésvédelmi diskurzus alapvető foglomkészletének klasszikus gyökereit és jelen kontextusát vizsgálja az egyéni kutatómunka, a 2-3 fős munkatalálkozók, és a két hetenkénti plenáris online konferenciabeszélgetés eszközeivel, minden alkalommal egy-egy kutató eredményeit megvitatva. A féléves ritmusban tervezett közös munkát szimpóziumi nap zárja le, amikor a kutatócsoport tagjai eredményeiket bemutatják a szélesebb szakmai nyilvánosságnak, valamint előkészítik az egyéni és közös publikációkhoz. Ezzel párhuzamosan a kutatócsoport sok tagja a feldolgozott témához egyetemi oktatói tevékenységet, valamint tágabb ismeretterjesztő munkát is kapcsol. Közös munkánk modelljét jelenti egy 2018-as nemzetközi szimpózium, amelynek anyaga konferenciakötetben hozzáférhető: Bagyinszki Ágoston (szerk.): A "Természet könyve" mint a "Szentírás könyvének" analógiája. A "Két könyv"-metafora mai jelentősége a természettudomány és a teológia párbeszédében, Sapientia Füzetek 34., L'Harmattan – Sapientia SzHF, Budapest, 2019.